Portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju logo

In memoriam Dr. Maro Kerner

Doktor medicine Maro Kerner, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, iznenada je preminuo 17.1.2021.godine u Zagrebu.  

 

Rodio se u Dubrovniku 21. veljače 1970. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1996.godine, a nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je specijalizirao ginekologiju i porodništvo. Od 2005. godine je specijalist ginekologije i porodništva, a potom je završio užu specijalizaciju iz ginekološke onkologije. 

 

Educirao se u nekoliko vodećih europskih centara ginekološke onkologije i laparoskopske kirurgije. Bio je vrhunski liječnik i, zahvaljujući njegovom velikom talentu, disciplini, sustavnom i kontinuiranom radu, unaprijedio je ginekološku kirurgiju do najvišeg nivoa po čemu je Klinička bolnica Sveti Duh, između ostalog, postala prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj. 

 

Redovito je sudjelovao na mnogim domaćim i inozemnim stručnim skupovima, dodiplomskoj nastavi za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu te poslijediplomskom tečaju prve kategorije Medicinskog fakulteta "Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu". 

 

                     dr Maro Kerner (1970. - 2021.)

Uz vrhunsku stručnost, nesebično je educirao specijalizante iz cijele Hrvatske te bio potpuno predan pacijentima podjednako u operacionoj sali, rađaoni i ambulanti. Bio je, iznad svega, omiljen liječnik kojeg su iznimno poštovali i kolege i pacijenti.

Aktivno je sudjelovao u radu Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, koje na ovaj način izražava iskrenu sućut njenoj obitelji i najmilijima.

 

prof. dr. sc. Ante Ćorušić :: predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju ::