Portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju logo

Kognitivna Funkcija u Menopauzi: HNL - Benefit ili Rizik?


Gotovo pedeset godina žene širom svijeta koriste hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) za uklanjanje valova vrućine i noćnoga znojenja tijekom menopauze. Novi proturječni podaci o primjeni HNL-a u svezi s demencijom i Alzheimerovom bolešću prouzročili su raspravu u medijima. Dok rezultati istraživanja Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) sugeriraju mogući negativan učinak u starijih žena, nekoliko drugih studija pokazuje pozitivan učinak u mlađih žena, koje započinju s primjenom HNL-a rano u razdoblju postmenopauze.

U vrednovanju HNL-a estrogenski su učinci, dob pacijentice i tip primijenjena liječenja ključni aspekti. Iako prosudba značaja jednoga ispitivanja za pojedinca može biti teška, pregled velikoga korpusa dostupnih podataka pruža bolje razumijevanje značenja HNL-a za kognitivne funkcije žena u postmenopauzi.

Sagledavanje svih informacija pruža ženama i liječnicima izbor liječenja prilagođen osobnim potrebama svake pacijentice.DALJNJA LITERATURA:
 
Victor W. Henderson
Cognitive Changes After Menopause: Influence of Estrogen
saznaj više

 
Sarah C. Janicki, Nicole SchupfHormonal Influences on Cognition and Risk for Alzheimer Disease saznaj više

 
Christian J. Pike et al
Protective actions of sex steroid hormones in Alzheimer’s disease
saznaj više

 
Jennifer G Robinson et al
Omega-3 fatty acids and cognitive function in women
saznaj višeNeurološki učinak estrogena

Istraživanje pokazuje kako estrogeni moduliraju protok krvi i aktivnost u ključnim područjimamozga, uključujući područje za pažnju te verbalno i prostorno pamćenje. Kako se razina estrogena nakon menopauze smanjuje, oštećena je i kognitivna funkcija. Žene zapažaju promjene u kognitivnoj funkciji osobito u vrijeme menopauze.

U istraživanju Seattle Midlife Women’s Health Study, 62 posto žena žalilo se na teškoće pamćenja i koncentracije u vrijeme oko menopauze, što je rezultiralo u svakodnevnim problemima s ponašanjemi sposobnošću nošenja s njima. Stručnjaci su suglasni kako na kognitivnu funkciju mogu utjecati mnogi čimbenici, no jasno je da promjena u razini estrogena važno utječe na kognitivne čimbenike u žena u postmenopauzi.

IspitivanjeWHIMS bilo je dizajnirano tako da utvrdi da li kombinirano hormonsko nadomjesno liječenje štiti globalnu kognitivnu funkciju u žena u postmenopauzi bez simptoma. Iako su podaci iz toga ispitivanja značajni, važno je uočiti da je ono bilo ograničeno usmjereno i ograničeno primjenjivo na uobičajenu kliničku praksu. U njemu je primjenjivan samo jedan pripravak: 0,625mg konjugiranih konjskih estrogena (conjugated equine estrogens, CEE) u kombinaciji s 2,5 mg medroksiprogesteron-acetata (MPA). Autori su studije naglasili kako se rezultati ispitivanja ne mogu odnositi na druge kombinacije estrogena i progestagena, druge doze i putove primjene. Zbog uključivanja samo žena starijih od 65 godina populacija nije bila ona tipična koja primjenjuje HNL.

Žene s vazomotornim tegobama, kao što su valovi vrućine i noćna znojenja, bile su isključene iz studije. Ispitivanje je pokazalo kako kombinacija CEE i MPA nije imala nikakav dodatan koristan učinak u sprječavanju demencije u usporedbi s placebom, a moguće je da je i povećala učestalost njezine pojave. Neki su od istraživača uWHIMS-u sugerirali kako je za kognitivnu zaštitu potreban rani početak liječenja, tj. u vrijeme menopauze. To je također sugerirano i u drugim istraživanjima te metaanalizama.
Inside the Brain: Unraveling the Mystery of Alzheimer's DiseaseRani početak liječenja za bolju zaštitu
Istražujući pomoć HNL-a u borbi protiv pada u kogniciji, u baltimorskoj je longitudinalnoj studiji starenja primijenjen niz ispitivanja u istraživanju učinka HNL-a na kognitivnu funkciju žena u postmenopauzi u dobi između 50 i 89 godina. Unatoč sličnostima skupina u zdravlju i ostalome, žene koje su primjenjivale HNL imale su različit protok krvi kroz područja mozga odgovorna za pamćenje te drukčiju moždanu aktivnost tijekom ispunjavanja zadaća u svezi s pamćenjem u odnosu na žene koje su uzimale placebo. Žene koje su primjenjivaleHNL značajno su bolje verbalno učile i izvodile testove pamćenja, uključujući i ispitivanje svježega i kratkotrajna pamćenja. Uz to, bolje su rezultate imale žene koje su primjenjivale kombinaciju estrogena i progestagena nego žene koje su primjenjivale samo estrogen.

Jacob i suradnici uspoređivali su primjenu estrogena s kognitivnom funkcijom. Skupina koju je sačinjavalo 727 žena u postmenopauzi ispitivana je nakon dvije i nakon tri godine primjene liječenja. Žene koje su trenutno i prethodno primjenjivale HNL imale sumnogo više ishodišne vrijednosti kognitivne funkcije nego žene koje nisu nikada primjenjivale HNL. Također, u žena koje su primjenjivale HNL verbalno se pamćenje s vremenom poboljšalo.

Yaffe i suradnici 1998. proveli su metaanalizu deset studija ispitujući ulogu primjene estrogena u poboljšanju kognitivne funkcije, sprječavanja demencije ili smanjenja njezine težine u žena u postmenopauzi. Rezultati sugeriraju 29-postotno smanjenje rizika za nastanak demencije u žena koje su primjenjivale estrogensko nadomjesno liječenje (ENL), no kako studije nisu posve homogene, autori su pozvali na dalja istraživanja. U vlastitom je istraživanju autorica (Yaffe) otkrila kako su žene u  postmenopauzi s višim koncentracijama nevezana estrogena manje sklone padu kognitivne funkcije. Uz pomoć testaMini-Mental Status Examination (MMSE test), 425 je žena u dobi od 65 godina ili starije ispitivano tijekom šest godina. Mjerene su im koncentracije bioraspoloživa estradiola i testosterona nevezana za bjelančevine u krvi. Usporedba je razine estrogena i kognitivne funkcije ukazala kako unatoč nepostojanju sveze između razine ukupnoga estradiola i kognitivne funkcije postoji sveza između razine slobodna estradiola i kognitivne funkcije.

Žene s višim koncentracijama slobodna estradiola imale su 70 posto manji rizik za pad kognitivne funkcije nego žene s niskom koncentracijom slobodna estradiola. To sugerira kako estrogen mora biti sposoban prijeći krvno-moždanu barijeru da bi imao povoljan učinak. Budući da neki progestageni olakšavaju sposobnost slobodna estrogena da prođe krvnomoždanu barijeru, neki kombinirani pripravci HNL-a mogu biti najučinkovitiji u sprječavanju kognitivnoga pada.

LeBlanc i suradnici u opsežnijoj su metaanalizi i sistematskome pregledu skupili podatke iz 29 studija istražujući primjenu HNL-a u sprječavanju demencije. Iako zbog heterogena dizajna studije nisu procjenjivane kvantitativno, istraživači su zaključili kako su žene s menopauzalnim simptomima, koje su primjenjivale HNL, imale poboljšanja u verbalnome pamćenju, budnosti, prosuđivanju i motoričkoj brzini. Uz to imale su i manji rizik za demenciju. Kao i uWHIMS-u, žene u postmenopauzi bez simptoma nisu polučile povoljan učinak. McEwen i suradnici u studiji također ukazuju kako HNL može spriječiti pogoršanje kognitivne funkcije u svezi sa starenjem, a nadomjestak estrogena možda štiti hipokampus i druga područja mozga povezana s demencijom.
DALJNJA LITERATURA:
 
James G. Herndon
The Grandmother Effect: Implications for Studies on Aging and Cognition
saznaj više

 
Natalia Loskutova et alBone Density and Brain Atrophy in Early Alzheimer Disease saznaj više

 
Whitney Wharton et al
Short-term Hormone Therapy with Transdermal Estradiol Improves Cognition...
saznaj više

 
North American Menopause Society
Estrogen and progestogen use in postmenopausal women...
saznaj više


HNL i Alzheimerova demencija
Uz svjetski porast stare populacije, zabrinutost podižu razorne posljedice Alzheimerove demencije (AD). Opservacijske su studije sugerirale kako estrogenimogu odgoditi ili spriječiti pojavu AD ako je liječenje započeto u ranome razdoblju postmenopauze. Tang i suradnici proučavali su 1124 starije žene prosječne životne dobi 74,2 godine tragajući za kognitivnimpromjenama tijekom pet godina.

Zaključili su kako je pojava AD bila značajno kasnija u žena koje su uzimale estrogene nego u onih koje ih nisu uzimale. Relativni je rizik za AD bio šest posto manji u žena koje su primjenjivale HNL i šesnaest posto veći u žena koje ga nisu primjenjivale. U žena koje su koristile estrogene dulje od godine dana smanjenje je rizika za bolest bilo najveće.

Randomizirano i placebom kontrolirano ispitivanje Alzheimer Disease Cooperative Study istraživalo je prethodnu primjenu HNL-a u žena kojima je dijagnosticirana blaga do umjerena AD. Ono je pronašlo da liječenje estrogenima nije usporilo napredovanje bolesti. U 2002. taj je nalaz dodatno raščišćen u ispitivanju Cache County Study. Istražujući incidenciju AD u 135 muškaraca prosječne životne dobi 73,5 godina i 1889 žena prosječne životne dobi 73,2 godine tijekom tri godine, istraživači su zaključili kako nadomjestak estrogena može zaustaviti degeneraciju i zaštititi žene od pojave AD, no taj učinak ovisi o duljini trajanja lijeČenja te o tome kako je rano liječenje započeto. Liječenje estrogenima nije poboljšalo stanje sudionika studije koji su vež imali AD.

Na Trećem workshopu u Pisi 2003. Internacionalno je društvo za menopauzu objavilo pozicijski članak koji je uključio procjenu postojećega znanja o HNL-u te njegovoj svezi s kognitivnom funkcijom i AD. Sudionici su ustvrdili kako "estrogeni mogu pružiti bolju zaštitu od AD mlađim ženama u postmenopauzi, a podaci novih opservacijskih studija sugeriraju kako najveću zaštitu od AD u tih žena može pružiti dulja primjena estrogena".

U pronicavom pregledu i procjeni dostupnih dokaza Barbara Sherwin tvrdi kako tećina podataka iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja s estrogenima i kognicijom u žena u postmenopauzi govori kako estrogeni štite verbalno pamćenje, dok su opservacijske studije manje dosljedne pokazujući veću različitost njihova učinka. Epidemiološki dokazi pokazuju smanjenje rizika za AD uz liječenje estrogenima, dok su kontrolirana ispitivanja pokazala izostanak bilo kojega pozitivnog učinka u žena s razvijenom AD.

Barbara Sherwin zaključuje da, s obzirom na prikupljene dokaze, može postojati kritični "prozor" u vremenu za započinjanje liječenja estrogenima, odmah po nastupu postmenopauze, koje može najviše povećati njegov potencijal protiv pada kognicije, kao i u smanjenju rizika za AD. Ranim započinjanjem i najmanjom učinkovitom dozom žene mogu računati na zaštitni učinak estrogena uz vrlo nizak rizik liječenja.
:: prof. dr. sc. Vida Demarin :: Klinika za neurologiju KB "Sestre milosrdnice", Zagreb ::


izvorni članak

M E D I X


  Literatura:

1. Rapp SR, et al. Effect of Estrogen Plus Progestin on Global Cognitive Function in PostmenopausalWomen. JAMA 2003; 289:2663-72.

2. Shaywitz SE, et al. Effect of Estrogen on Brain Activation Patterns in Postmenopausal Women DuringWorking Memory Tasks. JAMA 1999; 281:1197-202.

3. Mitchell ES,Woods NF. MidlifeWomen's Attributions About Perceived Memory Changes: Observations from the Seattle MidlifeWomen's Health Study. JWomen's Health Gend Based Med. 2001; 10:351-62.

4. Resnick, SM, Maki, PM. Effects of Hormone Replacement Therapy on Cognitive and Brain Aging. Ann NY Academy Sciences 2001; 949:203-14.

5. Maki PM, et al. Enhanced Verbal Memory in Nondemented ElderlyWomen
Receiving Hormone Replacement Therapy. Am J Psychiatry 2001; 159:227-33.
:: važne pravne informacije ::

HDGO portal pruža stručne informacije o brojnim temama i događanjima u ginekologiji, opstetriciji i humanoj reprodukciji. Svrha navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem jer su informacije objavljene na portalu predviđene kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici, odnosno trudnici.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke i opstetričke struke u RH, te se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objavljuju s posebnom napomenom.