Newsletter prijava

Suglasan/suglasna sam da su svi moji dani osobni podatci, dani u svrhu pravovremenog i sveobuhvatnog primanja podataka vezanih za stručne medicinske te ostale teme objavljene na HDGO portalu te se mogu samo u tu svrhu prikupljati i dalje obrađivati i koristiti, sve sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.