Važne Pravne Informacije i Uvjeti Korištenja

 1. HDGO portal
 2. Uvjeti korištenja
 3. Autorska prava
 4. Oglašavanje
1 HDGO portal
Ginekološki portal www.hdgo.hr besplatan je i samostalan portal Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju – HDGO. Čine ga dva izbornika:
 1. Otvoreni dio portala - namijenjen je prikazu Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju širokoj publici. Sadrži:
  • aktualne novosti iz medicinske stručne literature i drugih medicinskih izvora
  • kalendar ginekoloških događanja u Hrvatskoj i inozemstvu
  • povijesni prikaz HDGO-a
  • teritorijalnu mrežu ginekologa i ustanova u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u zdravstvenoj zaštiti žena
  • web časopis „Gynaecologia & Perinatologia“
  • HDGO smjernice
  • kontakt podatke HDGO-a
  • e-pay: mogućnost plaćanja pristojbi putem interneta (članarine, pretplate na stručni časopis, kongresi)
 2. Zatvoreni dio portala - namijenjen je stručnom informiranju i trajnom stručnom usavršavanju hrvatskih liječnika ginekologa. Pristup ovom dijelu web stranica ograničen je na članove HDGO-a i ostvaruje se pristupnom lozinkom.
2 Uvjeti korištenja

Svako korištenje web portala HDGO-a podliježe niže navedenim uvjetima.

Ovaj web portal izrađen je tako da pruža stručne informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama, te događanjima vezanima uz ginekologiju, opstetriciju i humanu reprodukciju. Svrha svih navedenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o uporabi pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ovaj web portal ne sadrži potpune medicinske informacije i izrađen je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje, iskustvo i procjenu specijaliste za ginekologiju i opstetriciju koji se brine o bolesnici. Niti jedan posjetitelj web portala ne smije koristiti informacije sadržane na ovom portalu za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja sa stručnim medicinskim osobljem.

Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutima na ovom web portalu, molimo da se izravno obratite medicinskim izvorima, liječničkom i ljekarničkom osoblju te tijelima koja u vašoj zemlji izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet. Prema propisima u velikom broju zemalja, mogućnosti HDGO-a da osigura informacije i/ili izravno odgovori na pitanja u svezi s proizvodima koji se izdaju na liječnički recept mogu biti ograničene.

HDGO je poduzeo i ubuduće će poduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile točne i precizne, ali istovremeno ne daje nikakva jamstva glede njihove potpunosti. Shodno tome, takve informacije ne mogu služiti kao predložak za sudsko-medicinska vještačenja. Takve informacije HDGO priopćuje svojim članovima na redovitim okupljanjima i putem stručnih smjernica odobrenih od strane nadležnih tijela.

Stručne smjernice HDGO donose se prema strogim stručnim pravilima i specifičnim uvjetima ginekološke struke u RH, te će se nakon odobrenja od strane nadležnih tijela objaviti na otvorenom dijelu portala s posebnom napomenom.

Svi korisnici stranica www.hdgo.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u svezi s pristupom i korištenjem sadržaja ovog web portala. HDGO ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja stranica www.hdgo.hr, kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog portala. HDGO pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja portala, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

HDGO poštuje privatnost posjetitelja svojeg web portala i prikupljat će podatke o identitetu članova, kao što su ime, adresa, broj telefona ili elektronička adresa samo ukoliko ih članovi dobrovoljno ustupe i sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili zahtjevima i bolje razumjeli potrebe korisnika portala za informacijama. U svezi s tim, povremeno ćemo Vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s Vama. Izričito izjavljujemo da HDGO neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na portalu HDGO-a bit će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili će Vam na drugi prikladan način biti dostupne.

HDGO ni u kojem slučaju ne jamči korisniku stalnu dostupnost stranica www.hdgo.hr niti njihovo pravilno funkcioniranje u virtualnom okruženju.

3 Autorska prava

Nije dopušteno preslikavanje dokumenata objavljenih na stranicama www.hdgo.hr, osim ukoliko se preslike koriste za nekomercijalnu i osobnu uporabu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, preslikavanje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovim stranicama navedena, sve sukladno važećim odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Bilo kakvo preslikavanje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web portalu dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje HDGO-a.

Autorska su prava pridržana nad svim slikama i informacijama objavljenima na ovom portalu. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način zaštićeni su žigovima njihovih zakonskih vlasnika.

4 Oglašavanje

Većina zdravstvenih portala u svjetskoj internetskoj mreži osigurava sredstva za rad s oglašavanjem, uključujući oglašavanje reklamnih natpisa i sponzoriranje posebnih rubrika. Radi osiguranja uredničke neovisnosti, uredništvo internetskog portala HDGO-a pridržava se sljedećih načela:

 1. Oglašavanje na portalu www.hdgo.hr mora biti u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske, države u kojoj je sjedište mrežnog servisa HDGO-a;
 2. Uredništvo portala HDGO-a ima pravo određivanja oblika i načina oglašavanja na stranicama www.hdgo.hr;
 3. Oglašavanje određenog lijeka ili tvrtke na našim internetskim stranicama ne znači HDGO-ovu preporuku uporabe lijeka ili proizvoda te tvrtke;
 4. Uredništvo portala HDGO-a zadržava pravo odbijanja određenih oglasa za koje da svoju stručnu prosudbu da navodi neutemeljene zdravstvene učinke. Portal www.hdgo.hr neće ni pod kakvim uvjetima i ni u kojem obliku oglašavati proizvode za koje se zna da štete ljudskom zdravlju (primjerice duhanski proizvodi). Uredništvo neće prihvaćati sponzorstva ili priloge od tvrtki koje same proizvode ili prodaju takve proizvode;
 5. HDGO će jasno odvajati oglašavanje od uredničke politike. Sponzori ne mogu utjecati na sadržaj internetskog portala www.hdgo.hr. Uredništvo je odgovorno za poštivanje pravila oglašavanja;
 6. Posjetitelji stranice www.hdgo.hr moći će jasno razlikovati promotivni sadržaj oglašivača od uredničkog sadržaja;
 7. Uredništvo internetskih stranica www.hdgo.hr osigurat će oglašivačima da se njihovi oglasi na određenim stranicama što češće mijenjaju. Reklamne se poruke neće pojavljivati unutar recenziranih članaka.
Urednički odbor /Stručni tim za izradu i održavanje internetskih stranica HDGO-a:

prof. dr. Dubravko Barišić, prof. dr. Herman Haller, prof. dr. Slavko Orešković, prof. dr. Vlastimir Kukura, prof. dr. Ante Ćorušić,  doc. dr. Berivoj Mišković, doc. dr. Zlatko Topolovec, doc. dr. Marko Vulić, prim. dr. Ljubomir Jokanović, dr. Zoran Pitner, dr. Jadranka Šanjug, dr. Držislav Kalafatić, dr. Krunoslav Cindrić, dr. Josip Barišić,  dr. Linda Zanchi, dr. Petar Lozo, dr. Boris Franulović, dr. Davorko Čukelj, dr. Bruno Zadro, dr. Vesna Harni.

Voditeljica projekta izrade i održavanja portala HDGO-a:
dr. Vesna Harni

Izrada i održavanje stranica:
Lemax d.o.o.

Hrvatski liječnički zbor. Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
HDGO © 2010 - 2011