Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Primarna Zdravstvena Zaštita

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena u 2008. godini u skrbi ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena bilo je 1,442.462 žene. Od ukupnog broja žena koje su izabrale svog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti njih 819.804 ili 56,83% ujedno je koristilo usluge.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena u 2008. godini ukupno su s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) radila 222 tima temeljem ugovora o radu u punom radnom vremenu te 18 timova temeljem ugovora o radu u nepunom radnom vremenu. U usporedbi s 2007. godinom broj ugovornih timova s punim radnim vremenom ostaje isti. Istovremeno se broj timova u ordinacijama privatne prakse bez ugovora s HZZO-om povećao za 7 timova (s 52 na 59 timova s punim i za tri (s 4 na 7 timova) s nepunim radnim vremenom).

U zdravstvenoj zaštiti žena posebice se prati zaštita trudnica i rodilja. Na razini cijele Republike Hrvatske prosječan broj pregleda je 7,1 po trudnici. Neka vrsta patološkog stanja u trudnoći utvrđena je kod 46,4% trudnica u ugovornim ordinacijama HZZO-a što je nešto manje u odnosu na 2007. godinu (48,1%), odnosno 27,2% trudnica u ordinacijama bez ugovora, što je manje u odnosu na 2007. godinu (28,8%).

Prema izvješćima ordinacija primarne zdravstvene zaštite žena (ugovorne i neugovorne) u 2008. godini broj posjeta u svrhu planiranja obitelji u Hrvatskoj smanjio se u odnosu na prethodne dvije godine. U 2008. godini zabilježen je 97.701 posjet u svrhu planiranja obitelji i/ili propisivanja jednog od kontracepcijskih sredstava (2007. 98.604 posjeta; 2006. 106.664 posjeta). Najčešće su propisivani oralni kontraceptivi (73,1%) i intrauterini ulošci (12,4%).

U 2008. godini obavljeno je 458.188 preventivnih pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena (stopa 437,5/1.000 žena fertilne dobi) što je manje u odnosu na 2007. (458,5/1000). U padu je i broj obavljenih preventivnih pregleda dojki (stopa 121,1/1.000; 2007. stopa 124,5/1.000) te broj obavljenih PAPA testova (stopa od 423,8/1.000; 2007. 425,9/1.000 žena fertilne dobi). Od ukupnog broja pregleda dojki u 2008. godini zabilježeno je 5,8% onih s patološkim nalazom što je više u odnosu na prethodne godine (5,1% 2007. te 5,7% 2006. godine).

Od ukupnog broja uzetih PAPA testova patoloških je bilo 9,4%, što je manje u odnosu na prethodnu godinu (9,7%).

Najčešće skupine bolesti i stanja zbog kojih su žene koristile usluge primarne zdravstvene zaštite žena u 2008. godini su bolesti mokraćnog i spolnog sustava s udjelom od 47,3%; čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom 28,1%; zarazne i parazitarne bolesti 11,1%; trudnoća, porođaj i babinje 5,8% i novotvorine 4,8%.