Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Klinička i Sveučilišna Bolnica

Klinička bolnica jest opća bolnica u kojoj najmanje dvije od navedenih djelatnosti (interna medicina, kirurgija, pedijatrija, ginekologija i porodiljstvo) nose naziv klinika kao i najmanje još dvije druge djelatnosti drugih specijalnosti, odnosno dijagnostike. Sveučilišne bolnice predstavljaju nastavnu bazu cijelog sveučilišta.

Pored Klinike za ženske bolesti i porode u sastavu KBC Zagreb, na teritoriju grada Zagreba djeluju još tri klinike za ginekologiju i porodništvo, od kojih je jedna u sastavu sveučilišne bolnice, dok su dvije u sastavu kliničkih bolnica:

Sveučilišna bolnica Sestre milosrdnice Sveučilišna bolnica ˝Sestre milosrdnice˝ jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj s dugom i bogatom prošlosti. saznaj više


Klinička bolnica Sveti Duh Klinička bolnica "Sveti Duh" jedina je klinička bolnica u vlasništvu Grada Zagreba. saznaj više


Klinička bolnica Merkur Hrvatsko trgovačko društvo "Merkur" osnovano je 19. siječnja 1873. godine u Zagrebu s težnjom da radi na poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja trgovaca i privatnih namještenika. saznaj više