Teritorijalna mreža
Temeljni ciljevi ginekološke službe obuhvaćaju ne samo zdravstvenu skrb o bolesnicama, već i promicanje zdravijeg načina života, smanjenje i otklanjanje rizika koji se mogu spriječiti,
te poboljšanje kvalitete života kronično oboljelih pacijentica.

Sveučilišna Bolnica Sestre Milosrdnice

Sveučilišna bolnica ˝Sestre milosrdnice˝ jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj s dugom i bogatom prošlosti. Svoj ugled i značaj održava već sto i šezdeset godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanju studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.

Osnovana je 1846. godine u samostanu sestara milosrdnica Sv. Vinka a na poticaj kardinala Juraja Haulika, Bolnica se brzo razvija. Već 1895. godine za vrijeme svog posjeta Zagrebu, car Franjo Josip obilazi Bolnicu, zadivljen njenom veličinom i uređenjem. Bolnica je u to doba smještena na sadašnjoj adresi, na Vinogradskoj cesti i ima osam paviljona za bolesnike, centralno loženje i plinsku rasvjetu. Godine 1901., Bolnica kupuje rentgen aparat, prisjetimo se da je Konrad Roentgen prikazao svoje prve snimke 1896.

Bolnica i njeni liječnici u razdoblju od konca 19. stoljeća do prvog svjetskog rata često nose ovaj naziv Prvi. Tako je npr. 1904. godine naš prvi pedijatar dr. Radovan Marković osnovao prvi dječji odjel u Bolnici a prva tri profesora Medicinskog fakulteta bili su liječnici ove Bolnice: dr. Theodor Wickerhauser, dr. Miroslav Čačković (prvi dekan) i dr. Dragutin Mašek (prvi prodekan).

U Bolnici djeluje sedamnaest referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Bolnici se usavršavaju znanstveni novaci. Od 2008. godine bolnica ima petnaest znanstvenih projekata.

Sveučilišna bolnica "Sestre milosrdnice" ima 863 kreveta i 2478 zaposlenika. Trinaest klinika i sedam zavoda od kojih su tri klinička, ljekarna i Institut za klinička medicinska istraživanja, obavljaju zdravstvenu, nastavnu i znanstvenu djelatnost, a stručno administrativne i druge poslove obavljaju stručne službe Bolnice. Klinička bolnica "Sestre milosrdnice" nastoji kroz svoju cjelokupnu djelatnost očuvati položaj ugledne hrvatske zdravstvene ustanove s bogatom tradicijom i razvijati se u budućnosti u ustanovu koja će brinuti o zdravlju svojih bolesnika na europskoj razini.

Klinika za ginekologiju i porodništvo

Klinika za ginekologiju i porodništvo je klinika sa dugogodišnjom tradicijom, čija je povijest vezana još uz staru lokaciju naše bolnice, u Ilici 83, gdje je postojalo Kraljevsko zemaljsko rodilište. Profesor Franjo Durst, kojeg smatramo ocem hrvatske ginekologije, počeo je svoju karijeru kao kirurg u našoj bolnici.

Klinika u današnjem obliku strukturirana je kao stručna, znanstvena i nastavna ustanova u kojoj se godišnje obavi više od 3000 poroda, te oko 100 velikih operacija i više od 2000 malih operacijskih zahvata.

Klinika je danas ustrojena od tri podjedinice koje međusobno vrlo blisko surađuju. U Rodilištu se vode fiziološki porodi te se osigurava cjelovita dijagnostika i terapija svih patoloških stanja trudnoće i poroda. Zahvaljujući novootvorenom Centru za nedonoščad Klinike za pedijatriju, u mogućnosti smo osigurati optimalnu skrb i za novorođenčad niske rodne mase. Kvaliteta Rodilišta očituje se i u perinatalnom mortalitetu koji je duže vrijeme na razini od 5 promila. Ginekologija je sastavljena od dva odjela: Ginekologija 1. Operativni odjel, te Ginekologija 2 . sa Odsjekom za humanu reprodukciju. Na Odjelu operativne ginekologije obavljaju se suvremeni operativni zahvati, počevši od klasičnih radikalnih zahvata kod malignih bolesti pa do suvremenih minimalno invazivnih tehnika. Zahvaljujući educiranim liječnicima i kvalitetnoj laparoskopskoj opremi u mogućnosti smo značajan dio patologije rješavati ovim poštednim pristupom. Uroginekologija na našoj Klinici koristi najsuvremenije metode dijagnostike i liječenja poremećaja statike dna male zdjelice sa rezultatima na visini najsuvremenijih europskih Klinika.

Ideja o pokretanju djelatnosti potpomognute oplodnje postojala je čitav niz godina, no prava pozitivna klima dogodila se dolaskom prof.dr.sc. Radoslava Hermana na mjesto ravnatelja KBSM. Realizacija ovog projekta povjerena je dr. sc. Krunoslavu Kuni. U jesen 2007. god. srži suosnivača se pridružuje i biolog mr.sc. Dejan Ljiljak te se aktivno dovršava nabavka opreme i ustrojava laboratorij prema recentnim dosezima struke. Tijekom travnja 2008. godine započinju prve obrade neplodnosti, a već u ljeto naredne godine rađa se prvo dijete iz metoda medicinske oplodnje. Do danas (ožujak 2010. god.) broj obrađenih parova se penje na više od 250 u 2009. godini s tendencijom daljnjeg povećavanja broja. Od metoda rutinski se rade: IUI-AIH, IVF, ICSI, HSG, krioprezervacija spermija, krioprezervacija oocita, krioprezervacija embrija (do ljeta 2009.) i embrio transfer.

Kroz našu Polikliniku godišnje prođe više od 20000 bolesnica. U okviru Poliklinike djeluju slijedeće ambulante:

  • opća ginekološka ambulanta
  • trudnička ambulanta
  • ultrazvučna dijagnostička ambulanta
  • ambulanta za ginekološku onkologiju
  • ambulanta za ginekološku urologiju.
  • ambulanta za kolposkopiju, bolesti vrata maternice i donjeg genitalnog trakta
  • ambulanta za ginekološku endokrinologiju, fertilitet i sterilitet
  • ambulanta za ginekologiju dječje i djevojačke dobi
  • ambulanta za peri - i postmenopauzu
  • ambulanta za fetalnu medicinu i opstetriciju

Na Klinici se odvija nastava studentima Stomatološkog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta, Primaljske i Srednje medicinske škole, provodi se pripravnički staž doktora medicine, specijalizantski staž iz ginekologije i porodništva. Klinika je od siječnja 2000. god. sjedište Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora i do sada je sudjelovala u organizaciji deset kolposkopskih tečajeva i četiri stručna predavanja vezana za kolposkopiju i bolesti vrata maternice te donjeg genitalnog trakta. Od rujna 2005. godine Klinika je i sjedište Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu te je u tom smislu organizirala XXII Perinatalne dane u rujnu 2005. god. i suorganizirala Svjetski kongres Perinatalne medicine u Zagrebu. Liječnici Klinike uključeni su u više znanstveno-istraživačkih projekata poticanih od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel.:01/3787361
Fax: 01/3768 272

Predstojnik Klinike: Prof.dr. sc. Krunoslav Kuna
Tajnica Klinike Blaženka Pavšić
Glavna sestra Klinike bacc.med. techn.Vera Divjak
Rodilište tel.: 01 3787 441
Rađaonica: tel.: 01 3787 237
Šef Rodilišta: Prof.dr.sc.Radoslav Herman
Specijalisti na odjelu: dr.Tomislav Ivičević-Bakulić, dr.sc.Vesnica Košec, Neven Tučkar, dr.med., dr.sc. Hrvojka Soljačić Vranješ, Dražan Butorac, dr.med., mr.sc. Senka Sabolović Rudman, Ivan Bolanča,dr.med., Ante Vuković, dr.med., Ivan Grbavac, dr.med., Sandra Nakić, prof. psih. (zn.novak)
Glavna sestra: v.m.s. Marija Sugnetić

Ginekologija I: tel.: 01 3787 226,
Šef odjela Prof.dr.sc.Petar Klarić
Specijalisti na odjelu: Prim.dr.sc.Ljubomir Jokanović,Prim. dr.sc.Jadranka Delač, doc.dr.sc.Damir Eljuga, doc.dr.sc.Dubravko Lepušić,
Glavan sestra v.m.s.Željka Božić

Ginekologija II: tel.: 01 3787 225 Poliklinika: 01 3787 343,
Šef odjela: mr.sc.Zdenko Kraljević,
Specijalisti na odjelu: dr.sc.Ivana Pentz,
Glavna sestra v.m.s. Ljubica Vujanović v.m.s.

Odsjek za humanu reprodukciju:

Šef odsjeka: Prof. dr.sc. Krunoslav Kuna,
Specijalisti na odjelu: Jozo Tomić, dr.med., Mr.sc. Dejan Ljiljak, biolog-embriolog
Specijalizanti: mr.sc. Vesna Gal, dr.med, Marija Jukić, , dr.med. Ivan Brlečić, dr.med. Vlatka Tomić, dr.med. Ivka Djaković Filipović.