HDGO smjernice
Smjernice su koncizni i sažeti dokumenti koji osiguravaju specifične praktične preporuke u odabranim temama kliničkog rada, a nastaju pod okriljem Povjerenstva za izradu smjernice HDGO.
Ove smjernice definiraju standardne postupke kao edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare.

Smjernice Drugih Društava

Na slijedećim stranicama HDGO predstavlja linkove drugih inozemnih ginekoloških društava i smjernice ovih društava.

HDGO ne odgovara za sadržaj ovih web stranica.


AWMF /Arbeitsgemeinschaft Der  Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften / Smjernice


Linkovi drugih inozemnih ginekoloških društava i smjernice ovih društava

FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics
http://www.figo.org/
ESG - European Society of Gynecology
http://www.seg-web.org/
IGCS - International Gynecologic Cancer Society
http://www.igcs.org/
ESGO - European Society of Gynaecological Oncology
http://www.esgo.org/
WAPM – World Association of Perinatal Medicine
http://www.wapm.info/
EAPM – European Association of Perinatal Medicine
http://www.europerinatal.eu/
ISFP - International Society for Fertility Preservation
http://isfp-fertility.org/
ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology
http://www.eshre.eu/
International Society for Gynecological Endoscopy
http://www.isge.org/
European Association for Gynecological Endoscopy
http://esge.org/
IFCPF - International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy
http://www.ifcpc.org/
EFC - European Federation for Colposcopy
http://www.e-f-c.org/
ISUOG - International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
http://www.isuog.org/
EFSUMB - European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology
http://www.efsumb.org/
IMS - International Menopause Society
http://www.imsociety.org/
EMAS - European Menopause and Andropause Society
http://www.emas-online.org/