HDGO članovi
Svi liječnici specijalisti ginekologije i opstetricije kao i liječnici na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije, te srodnih disciplina, podnošenjem prijave za članstvo u HDGO i uplatom članarine.

AWMF: Smjerniceawmf metodičke preporuke
...Stručne smjernice trebaju biti jednostavne (tipa 'checklist') ali sveobuhvatne. Smjernice trebaju obuhvaćati dijagnostiku, indikacije, kontraindikacije i terapiju (adjuvantne mjere i praćenje), a terapija može biti opisana u obliku stupnjeva.


 AWMf, 12/2004.
Metodičke preporuke, "Smjernice za izradu smjernica"
  saznaj višeAWMf, 12/2004.
Erarbeitung von Leitlinien für Diagnostik und Therapie. Methodische Empfehlungen („Leitlinien für Leitlinien“, Stand 12/2004
saznaj više

awmf klasifikacija stručnih smjernica
...Stručne S2 smjernice dijele se nakon 2004. godine u dvije skupine - S2e ('evidence' based) i S2k (formalni konsenzus) prema slijedećim definicijama.


awmf, 5/2010
Klasifikacija stručnih smjernica u stupnjeve: S2e, S2k i S3
saznaj višeawmF, 5/2010
Klassifikation von Leitlinien in die Stufen:S2e, S2k und S3: Hilfe zur Selbsteinschätzung.saznaj više

awmf - BÄK - KBV NACIONALNI PROGRAM SMJERNICA
...Smjernice imaju za cilj, postaviti odluke u zdravstvenoj skrbi na racionalne temelje, te jačati poziciju pacijenta u smislu partnera u procesima odlučivanja. Već sada nije moguće zamisliti klinički rad bez smjernica, a u budućnosti će smjernice sve više utjecati na dijagnostičke i terapijske odluke.awmf/äzk
Nacionalni program smjernica BÄK - KBV - AWMF    

saznaj višeawmf/äzk
Programm für Nationales Versorungsprogramm, Methodenreport 3. Aufl., Stand.23.Apr. 2008.saznaj više

njemački,
PDF 471 kB


awmf - ÄZK DELBI
...Svi ciljevi stručnih smjernica su diferencirano opisani.
Medicinska pitanja/problemi obuhvaćeni smjernicama su diferencirano opisani.
Pacijenti, na koje se odnose stručne smjernice, jednoznačno su opisani.awmf - ÄZK, SKRAĆENA VRZIJA 2008
DELBI: Njemački instrument metodičke procjene smjernica 
saznaj višeawmf - ÄZK, SKRAĆENA VRZIJA 2008
Deutsches Instrument zur methodischen leitlinien- Bewertung (DELBI) – Fassung 2005/2006 + Domäne 8, Kurzversion.saznaj više

njemački,
PDF 158 kB


awmf sukob interesa
...Prilikom izrade stručnih smjernice, najkasnije kod prijave smjernica AWMF, stručna društva koja stoje iza smjernica dužna su priložiti koncept financiranja. Financiranje izrade smjernica od strane treće osobe, s izravnim utjecajem na izradu smjernica, u pravilu se neće odobriti, kao što stoji i kako je planirano u internacionalnim preporukama.


awmf
Izjava o sukobu interesa u procesu izrade stručnih smjernica
saznaj višeawmf
Erklärung von Interessenkonflikten bei Leitlinienvorhaben.saznaj više

njemački,
PDF 164 kB
awmf tijek izrade stručnih smjernica


awmfTijek izrade stručnih smjernica
saznaj višeawmf obrazac izjave o sukobu interesa
...Izrada smjernica u okviru zdravstvene skrbi pored stručne ekspertize zahtijeva izbjegavanje komercijalne ovisnosti i drugih vidova sukoba interesa, koji bi mogli utjecati na formu i sadržaj stručnih smjernica. Postoje brojni materijalni (npr. financijski ili komercijalni) i nematerijalni (npr. politički, akademski ili osobni) odnosi, čiji stupanj utjecaja i značenje mogu varirati. Sukob interesa je otuda najčešće nezaobilazan, ali ne i obvezno problematičan glede utjecaja na sadržaj stručnih smjernica.


awmf
Obrazac izjave o sukobu itneresa u procesu izrade stručnih smjernica
saznaj višeawmf
Formular zur Erklärung von Interessenkonflikt im Rahmen von Leitlinienvorhaben, Stand 8.2.2010.saznaj više


HDGO članovi
Aktualne teme
Stručno informiranje i stručno usavršavanje