HDGO članovi
Svi liječnici specijalisti ginekologije i opstetricije kao i liječnici na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije, te srodnih disciplina, podnošenjem prijave za članstvo u HDGO i uplatom članarine.

HDGO Smjernice iz Fetalne Medicine i Opstetricije

HDGO: Opće smjernice  | HDGO Smjernice iz ginekologije 
HDGO Smjernice iz ginekološke onkologije
  |  HDGO Smjernice iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
HDGO Smjernice iz fetalne medicine i opstetricije 


Popis HDGO smjernica  1. HDGO: Opće smjernice

  2. HDGO smjernice iz ginekologije

  3. HDGO smjernice iz ginekološke onkologije

  4. HDGO smjernice iz fetalne medicine i opstetricije

  5. HDGO smjernice iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije


Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13, HR- 10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 46 04 646 / Fax: +385 (1) 46 33 512

HDGO © 2010 - 2011

HDGO članovi
Aktualne teme
Stručno informiranje i stručno usavršavanje