HDGO smjernice
Smjernice su koncizni i sažeti dokumenti koji osiguravaju specifične praktične preporuke u odabranim temama kliničkog rada, a nastaju pod okriljem Povjerenstva za izradu smjernice HDGO.
Ove smjernice definiraju standardne postupke kao edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare.

2011. Godina


2008. | 2009. | 2010. |
2011. GODINA | 2012.


Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2011. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo
pdf 263 kB
Prekidi trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2011. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo
pdf 361 kB

U 2011. godini u skrbi primarnog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena je bilo 1.472.336 žena što je za 4,1% manje u odnosu na 2010. Od ukupnog broja žena koje su izabrale svog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti njih 543.352 ili 36,9% je i koristilo usluge.

Prema procjeni stanovništva Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj je 2011.godine živjelo 2,277.604 žena s udjelom od 51,7% u ukupnom stanovništvu. Od toga broja je 1,955.948 žena starijih od 15 godina koje su potencijalne korisnice, odnosno 1,018.876 žena fertilne dobi (44,7%).

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena u 2011. godini ukupno je, ugovorno s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), radilo 214 timova puno i 26 djelomično radno vrijeme. U usporedbi s 2010. godinom došlo je do smanjenja broja ugovornih timova i s punim i s djelomičnim radnim radnim vremenom (za 5). Istovremeno se broj timova u ordinacijama privatne prakse bez ugovora s HZZO-om povećao za 4 u punom radnom vremenu te 3 s djelomičnim radnim vremenom.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena posebice se prati zaštita trudnica i rodilja. Broj pregleda po trudnici se znatno razlikuje od županije do županije te se u 2011. godini kretao od šest u Vukovarsko-srijemskoj do 14 u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prosjek na razini cijele Hrvatske je bio 9,2 pregleda po trudnici (2010:8,5). Pri tome je potrebno uzeti u obzir činjenicu da određen broj trudnica posebice onih s rizičnom trudnoćom zdravstvenu zaštitu ostvaruje u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Tijekom 2011. godine utvrđeno je ukupno 62.115 patoloških stanja u trudnoći što je porast od 7% u odnosu na 2010. godinu ali i 2,4 puta u odnosu na 2009 (26.404). Najveći broj patoloških stanja zabilježen je u prva tri mjeseca trudnoće (34,7%). Iako se porast utvrđenih patoloških stanja u trudnoći bilježi već zadnjih nekoliko godina, na trudnice u Gradu Zagrebu odnosi se 53,5% svih patoloških stanja u trudnoći u Hrvatskoj.

Prema izvješćima ordinacija primarne zdravstvene zaštite žena u 2011. godini (ugovorne i neugovorne) posjeti u svrhu planiranja obitelji u Hrvatskoj su i dalje u padu u odnosu na prethodne dvije godine. U 2011. godini zabilježeno je 65.908 posjeta u svrhu planiranja obitelji i/ili propisavanja jednog od kontracepcijskih sredstava što je za 15,1% manje u odnosu na prethodnu godinu (77.623). Najčešće su propisivani oralni kontraceptivi (81,8%) i intrauterini ulošci (10,2%). .

U 2011. godini obavljeno je 424.776 preventivnih pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena (ugovorni i neugovorni: stopa 416,9/1.000 žena fertilne dobi) što je pad u odnosu na prethodnu godinu (473,3/1.000). Najveći broj preventivnih pregleda odnosi se na sistematske ginekološke preglede (58,7%).

U 2011. godini u zdravstvenoj zaštiti žena obavljeno je samo 51.367 (2010:73.060) preventivnih pregleda dojki (stopa 50,4/1.000; 2010: 71,1/1.000; 2009:108,2/1.000) što je vjerojatno posljedica provođenja Nacionalnog preventivnog programa za rak dojke. Od ukupnog broja pregleda dojki u 2011. godini zabilježeno je 10,6% onih s patološkim nalazom što je porast u odnosu na prethodne godine (2010: 5,4%; 2009: 6,0%).

U 2011. godini je uzeto 339.838 uzoraka za PAPA test (stopa od 333,5/1.000 žena fertilne dobi) što je najmanje u odnosu na prethodne godine (2010: 397,4/1.000 2009: 414,0/1.000; 2008: 423,8/1.000; 2007: 425,9/1.000). Od ukupnog broja uzetih PAPA testova 8,1% bilo je patoloških (2010: 8,0; 2009: 9,2%).

Najčešći razlozi zbog kojih su žene dolazile u ginekološku ordinaciju i koristile usluge izabranog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena u 2011. godini nisu se mijenjali u odnosu na prošlih nekoliko godina. To su najčešće bolesti mokraćnog i spolnog sustava s udjelom od 48,3%; čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom 26,0%; trudnoća, porođaj i babinje 11,9%; novotvorine 6,1% i zarazne i parazitarne bolesti 4,7%. U odnosu na prethodnu godinu povećao se broj dolazaka zbog trudnoće, porođaja i babinja, a smanjio zbog zaraznih bolesti.

Od najčešćih bolesti i stanja u 2011. godini i dalje su na prvom mjestu menopauzalni i perimenopauzalni poremećaji (16,2%), zatim slijede poremećaji menstruacije (9,0%), displazija vrata maternice (6,0%), krvarenje u ranoj trudnoći (5,5%), upalne bolesti ženskih zdjeli nih organa (5,0%) te kandidijaza (4,9%).