HDGO smjernice
Smjernice su koncizni i sažeti dokumenti koji osiguravaju specifične praktične preporuke u odabranim temama kliničkog rada, a nastaju pod okriljem Povjerenstva za izradu smjernice HDGO.
Ove smjernice definiraju standardne postupke kao edukacijsku pomoć za ginekologe i opstetričare.

2009. Godina

 2008.  | 2009. godina | 2010. | 2011. | 2012.


Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2009. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo
pdf 263 kB
Dojenačke smrti u Hrvatskoj u 2009. godini Hrvatski zavod za javno zdravstvo
pdf 161 kB
Prekidi trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2009. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo
pdf 361 kB
U 2009. godini u rodilištima Hrvatske ukupno je registrirano 44.068 poroda s 44.706 ukupno rođenih. Od 44.706 ukupno rođenih, 44.515 djece je živorođeno i 191 mrtvorođeno, a od živorođenih je u prvih sedam dana života ukupno umrlo 151 novorođenče.

Rodilišni podaci se odnose na sve rođene u zdravstvenim ustanovama neovisno o državi prebivališta majke te od 44.515 živorođenih nije poznata županija ili država stalnog prebivališta za 80, a 65 su stranci.

Podaci iz zdravstvenih ustanova su odraz rada rodilišta i razlikuju se od podataka Državnog zavoda za statistiku koji se, prema UN-ovoj i EUROSTAT-ovoj metodologiji (primjenjeno u Hrvatskoj od 1998. godine), odnose na djecu čije majke imaju prebivalište u Hrvatskoj i nisu bile odsutne iz zemlje dulje od jedne godine, kao i djecu majki koje nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, ali na području Hrvatske borave jednu godinu ili dulje. Prema ovom izvoru, u Hrvatskoj je u 2009. godini bilo 44.577 živorođenih.

Prema dobi majke, najveći udio u porodima od 35% odnosi se na skupinu rodilja starih 25-29 godina (99,6/1000 žena te dobi), slijede porodi od majki u dobi 30-34 godine u udjelu od 28,3% (83,1/1000 žena te dobi), 19,2% poroda je od majki u dobi 20-24 godine (59/1000 žena te dobi), a svi ostali porodi su u znatno manjem udjelu.

Najviše je registrirano prvih poroda, u udjelu od 48,0% (ukupno 21.147), poroda drugih po redu je bilo 33,7% (ukupno 14.843), trećih po redu ili višeg reda rođenja 18,3% (ukupno 8.078). U 2009. godini je bilo 36.471 rodilja bez prekida trudnoće (82,76%), 5.877 s jednim prekidom trudnoće (13,33%), 1.276 (2,9%) s dva prekida i 434 rodilje s više ranijih prekida trudnoće (0,98%).

Od ukupno 44.068 poroda s jednim djetetom je bilo 43.450 (98,6%). Blizanci su rođeni iz 599 poroda (1,4%), 18 poroda je bilo s troje djece (0,04%) i 1 s četvero djece (0,002%). Među rođenima iz jednoplodnih poroda je bilo 43.283 živorođenih i 167 mrtvorođenih (0,38%), iz blizanačkih trudnoća je bilo 1.176 živorođenih i 22 mrtvorođenih (1,84%), iz trudnoća s trojcima bilo je 52 živorođenih i 2 mrtvorođenih, a iz trudnoće s četvorcima su svi živorođeni.

U 2009. godini je zbog komplikacija u trudnoći, porodu ili babinjama u Hrvatskoj umrlo šest žena (stopa 13,46/100.000 živorođenih). Dvije smrti su uzrokovane eklampsijom, tri tromboembolijom, a jedna smrt je nastupila zbog plućne embolije plodnom vodom.

Perinatalni mortalitet izračunat prema metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije za međunarodne usporedbe iznosi 4,4/1000 rođenih ≥1000 grama porodne težine. Perinatalno umrlih težih od 1000 grama u 2009. godini je bilo 198 od ukupno 325. Ukupni perinatalni mortalitet u koji su uključeni i rođeni i umrli porodne težine ispod 1.000 grama je 7,21/1.000 rođenih (u 2008. godini 7,09/1.000 rođenih).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2009. godini je perinatalno umrlo 319 djece odnosno 7,13/1.000 ukupno rođenih. Među perinatalno umrlima je bilo 177 mrtvorođenih (stopa mrtvorođenja 3,95/1.000 ukupno rođenih) i 142 umrle novorođenčadi u dobi do sedam dana (stopa rane neonatalne smrtnosti 3,2‰, a u 2008. godini 119 umrlih 0-6 dana ili 2,7‰).

Svaka trudnoća koja ne završi porodom, smatra se prekidom trudnoće i u skladu sa zakonskim propisima prijavljuje se na odgovarajućem obrascu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U trudnoću završenu prekidom trudnoće ubraja se: izvanmaterična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeća, spontani i legalno inducirani prekid trudnoće.

Tijekom 2009. godine bilo je prijavljeno 10.417 prekida trudnoće, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodne godine. U strukturi su najzastupljeniji legalno inducirani prekidi trudnoće, kojih je bilo 4.450 ili 42,7%. Zabilježena su 1.442 (13,8%) spontana prekida trudnoće.

Ostali prekidi trudnoće (O00 Izvanmaternična trudnoća, O01 Mola hydatidosa, O02 Ostali abnormalni produkti začeća, O05 Ostali pobačaj, O06 Nespecificirani pobačaj) iznosili su 43,4% (4.525). Među ženama koje traže prekid trudnoće najviše onih koje već imaju jedno (956 – 21,5%) ili dvoje djece (1.393 ili 31,3%) i u 2009. godini se potvrđuje činjenica da se prekid trudnoće još uvijek koristi i kao sredstvo kontracepcije.