Antiepileptički lijekovi se razlikuju u teratogenosti

Antiepileptički lijekovi se razlikuju u teratogenosti
Antiepileptički lijekovi se razlikuju po izazivanju malformacija u embrija i fetusa.


Antiepileptički lijekovi, prema podacima iz EURAP registra, se razlikuju po djelovanju na embrij ili fetus u razvoju malformacija.

"Valproat bi trebalo izbjegavati u liječenju žena reproduktivne dobi koliko god je to moguće, ali se rizici razlikuju i za ostale lijekove. Naša studija pruža informacije davateljima usluga u odluci kako liječiti žene u reproduktivnoj dobi", napisali su dr. Frank Vajda sa Sveučilišta u Melbourneu, Australija, i kolege u "The Lancet Neurology".

Istraživači su proveli longitudinalnu studiju baziranu na međunarodnom Europskom registru antiepileptičkih lijekova i trudnoći (EURAP) kako bi usporedili rizike za glavne kongenitalne malformacije u odnosu na osam različitih antiepileptičkih lijekova uzimanih u obliku monoterapije tijekom trudnoća žena iz 42 zemlje.

Nakon svakog tromjesečja, pri rođenju i godinu dana nakon rođenja, sakupljani su podaci od liječnika, koristeći logističku regresiju za usporedbe liječenja nakon prilagodbe mogućih kočimbenika i prognostičkih faktora.

Između 1999. i 2016. godine je 7.355 trudnoća bilo izloženo jednom od osam antiepileptičkih lijekova kao monoterapija. Prevalencija glavnih kongenitalnih malformacija se procjenjivala godinu dana nakon rođenja, a iznosila je 142 (10,3%) od 1,381 trudnoća s valproatom, 19 (6,5%) 294 s fenobarbitalom, osam (6,4%) od 125 s fenitoinom, 107 (5,5% ) od 1,957 s karbamazepinom, šest (3,9%) od 152 s topiramatom, 10 (3,0%) od 333 s okskarbazepinom, 74 (2,9%) 2,514 s lamotriginom i 17 (2,8%) od 599 s levetiracetamom.

Prevalencija glavnih kongenitalnih malformacija je znatno porasla s dozom u vrijeme začeća za karbamazepin, lamotrigin, fenobarbital i valproat.

Kod multivarijabilne analize, učestalost glavnih kongenitalnih malformacija bila je znatno veća za sve doze karbamazepina i valproata i za fenobarbital u dozama iznad 80 mg / dan nego za lamotrigin u dozama od 325 mg / dan ili nižom.

"S epilepsijom koju često liječe liječnici primarne zdravstvene zaštite i povećanom uporabom antiepileptičkih lijekova za druge indikacije, raste rizik od velikih kongenitalnih malformacija što zabrinjava liječnike iz mnogih disciplina. Epilepsija, kao i neka psihijatrijska stanja, mogu štetno utjecati na trudnoću te je potrebno nastaviti liječenje tijekom trudnoće. Treba redovito pratiti način liječenja u svih žena reproduktivne dobi kako bi se procijenili rizici i koristili alternativni tretmani te omogućile odgovarajuće izmjene prije trudnoće", savjetuju autori.

Dr. Pennell s Medicinskog fakulteta u Harvardu iz Bostona piše o studiji da "daje mnoštvo podataka koji su se usredotočili na strogost statističkih usporedbi. Liječnicima su dodijeljeni dodatni alati za donošenje odluka temeljenih na podacima".

"Kada je lijek za epilepsiju, bipolarni poremećaj, migrenu ili kroničnu bol propisan u reproduktivnoj dobi, treba razmotriti da li je poznat rizik za velike kongenitalne malformacije za vrstu antiepileptičkog lijeka i odabranu dozu u odnosu na alternativno liječenje ", naglasila je.

Na primjer, nakon prekida kontraceptiva koji sadrže estrogen, doza glukuroniziranih antiepileptičkih lijekova (lamotrigin, valproat i okskarbazepin) se obično smanjuje kako bi se održala ista terapija. Liječnici trebaju razmotriti može li se antiepileptička doza dodatno smanjiti a da ostane ciljana koncentracija", savjetuje dr. Pennell.


IZVOR: https://bit.ly/2HJWmJe i https://bit.ly/2HJWQ20
Lancet Neurol 2018.g.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni