Fetalna Medicina i Opstetricija Predloženi je udžbenik sastavljen od 84 poglavlja iz opstetricije i fetalne medicine, pisanih od strane vrhunskih stručnjaka odabranih prema njihovim stručnim i znanstvenim užim područjima. Knjiga je "up to date" znanjima u svjetskoj opstetriciji i fetalnoj medicini iz svakog pojedinačnog odabranog područja i može zadovoljiti potrebe udžbenika za zainteresirane studente medicine, ali i specijalizante ginekologije i opstetricije. Uprkos mnogobrojnim autorima stil je dosljedan, a redoslijed logičcan. Važna suvremena literatura je citirana. Slike, tablice i dijagrami su didaktički pažljivo odabrani i kvalitetni.

Knjiga počinje poglavljem od epidemiološkog, javno zdravstvenog i demografskog značenja o perinatalnoj smrtnosti s detaljnim objašnjenjem najvažnijih pojmova u opstetričkoj javno-zdravstvenoj terminologiji. Taj odabir početka daje cijeloj knjizi jedno posebno mjesto u sveobuhvatnoj zdravstvenoj politici. Osvrt na mjesto Hrvatske u svjetskoj opstetriciji i fetalnoj medicini prema njezinom udjelu u poboljšanju perinatalnog mortaliteta trebao bi osvjetliti smjer budućih nastojanja.

Slijede poglavlja o anatomiji, fiziologiji i embriologiji ženskog spolnog sustava, kao uvod u embrionalne anomalije i njihove kliničke slike, opisane u posebnom poglavlju. Poglavlje o opstetričkoj propedeutici, kao instrument svakog opstetričara, slijedi poglavlja o razvoju spolnih organa.

Posebno bih željela izdvojiti poglavlje o posteljici, koje je izrazito lijepo napisano, sistematično i sadrži sva suvremena znanja o biomarkerima, čija je uloga u prognostici majčinih bolesti kao preeklampsija, prijevremeno odljuštenje posteljice, intrauterina smrt čeda i brojne kromosomske malformacije predmet bazičnog interesa moderne opstetričke znanosti. Plodna voda i njezine mogućnosti korištenja u dijagnostičke svrhe posebno je opisana, kao i ostale mogućnosti primjene genetike u opstetricijii fetalnoj dijagnostici. Fiziologija majke i fetusa u trudnoći su poglavlja u knjizi koja su osnova za cijeli niz majčinih oboljenja u trudnoći s opširno razrađenom dijagnostikom i terapijom. Indikacije za prekid trudnoće, nacin sprovođena, anesteziološka znanja, svaka od tih tema dobila je svoj oblik i razrađenost u zasebnim poglavljima.

Zaključno, na ca 1,100 stranica znanstveno-stručnog teksta iz suvremene opstetricije radilo je oko 70 eksperata svojih područja i napisalo 84 poglavlja, uređenih vrhunskim tekstom i s oko 250 slika, dijagrama i tablica. Preko 700 dobro izabranih referenci stavljeno je na raspolaganju mladim liječnicima s posebnim interesom za opstetriciju i fetalnu medicinu.

Već u samom naslovu je naša specijalizacija podijeljena na majčinu i fetalnu stranu koje se međusobno prožimaju i ne isključuju, ali bez obzira na jedinstvo predstavljaju i dva vrlo opsežna područja koja se kao nekada ginekologija i opstetricija, ginekologija i ginekološka endokrinologija, zbog opsežnosti znanja i vještina polaku razilaze. Sve je teže očekivati ekspertizu za majčine i fetalne bolesti u jednoj osobi i gotovo je neizbježno priznati da je subspecijalizacija nužna, znanje ogromno, a neznanje s potrebom daljnjeg istraživanja jos veće. Naslovom knjige i kombinacijom stručnjaka iz područja javnog zdravstva, anatomije, histologije, embriologije, genetike, fiziologije, ultrazvučne dijagnostike, interne medicine, anesteziologije i sl. i duboko zalaženje u problematiku ove knjige jasno pokazuju trend u sadašnjem stanju i budućcem razvoju područja koje je u brojnim sveučilišnim klinikama svijeta još do nedavno bilo manja i slabija sestra ginekologije ili čak područje ograničeno na porodiljstvo s nešto liječničke inicijative u pomoći babicama. Jasna tendencija davanja prednosti prevenciji prije terapije, a neinvazivnoj terapiji pred invazivnom, kada god je to moguće, budućnost je koja je moguća zahvaljujući sve većem razumijevanju posljedičnih uzroka i razvojem bazičnih znanja u medicini. Ništa od ovi molekularnih, genetskih i biokemijskim metoda u opstetriciji i perinatologiji nije zaboravljeno biti razrađeno u ovoj knjizi.

Zbog njezine suvremenosti, profesionalnosti, vidovitosti i otvaranju horizonta u želji za još boljim, bilo mi je uživanje čitati je i ocjenjujem je najvišom mogućom ocjenom i preporučujem za štampanje bez dodatnih ispravaka.

Prof. dr. Mila Červar-Živković
Univarsitäts-Frauenklinik Graz, Austria.