Kontakt informacije
Sjedište i aktualni saziv Upravnog odbora, predsjednik i dopredsjednici HDGO. Kontaktirati nas možete i putem e-mail obrasca.

2. dopredsjednik HDGO

prof. dr. sc. Slavko Orešković prof. dr. sc. Slavko Orešković
2. dopredsjednik HDGO
Klinika za ženske bolesti i porode,
Petrova 13, HR-10 000 Zagreb
+385 (1) 46 04 646; +385 (1) 46 04 616; +385 (1) fax 46 33 512
oreskovic@hdgo.hr

Prof. dr. sc. Slavko Orešković predstojnik je Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb. Voditelj je predmeta "Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće u žena" na poslijediplomskom doktorskom studiju "Biomedicina i zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je tri poslijediplomska tečaja I. kategorije Medicinskog fakulteta u Zagrebu s područja uroginekologije. Mentor je dva magistarska rada. Napisao 41 publikaciju. Član je HLK, HLZ, Hrvatskog društva za ginekološku urologiju-predsjednik, Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara, Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu, Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju, Hrvatskog društva sudskih vještaka.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković rođen je 3. veljače 1960. godine u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 1979. godine upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao 1984. godine. Liječnički pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Gospić od 1985. do 1986. godine. U razdoblju od 1986. do 1988. godine radio je u Općoj bolnici Gospić kao liječnik sekundarac na Ginekološkom odjelu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 1992. godine od kada je u stalnom radnom odnosu u Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Od 1997. godine je asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2002. godine postaje docent na istoj Katedri, a 2005. godine viši znanstveni suradnik. Od 2004. godine je uži specijalist iz uroginekologije. Od 2007. godine predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

U razdoblju od 1994.-1996.god. pohađao je i završio poslijediplomski studij iz perinatologije i neonatologije. Od 1994 – 1995. godine bio je na stručnom usavršavanju na Stanford Universitiy School of Medicine (California, USA). Magistrirao je 1996. godine, a doktorirao 1999. godine. Do sada je surađivao na tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.